Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa/ księgowy

OgłoszeniePobierz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2- wzór umowy zał. nr 3- wykaz usług zał. ...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Wybór najkorzystniejszej oferty Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy. zał. nr ...

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wdrożenie oraz rozliczanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz wdrożenie innowacyjnych systemów zarządzania energią dla zwiększenia efektywności energetycznej spółki wodno-kanalizacyjnej gminy Nowogród Bobrzański”.

Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zaproszenie do składania ofert  wraz z załącznikami: 1. Załącznik nr 1 - formularz ...